การบินไทยแจ้งความคืบหน้า กรณีพายุไต้ฝุ่นฮากีบีส (Hagibis)

อัพเดทข่าวสาร การบินไทย จากผลกระทบพายุไต้ฝุ่น ฮากิบีส

จากกรณีที่ ไต้ฝุ่นฮากิบีส (Hagibis) ที่จะขึ้นฝั่งของประเทศญี่ปุ่นในช่วงบ่าย ไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2019 ซึ่งจะมีผลกระทบกับสายการบินไทย ที่มีเส้นทางการบินไปที่ประเทศญี่ปุ่น 4 จุดด้วยกัน ได้แก่ โตเกียว (สนามบิน นาริตะ และ ฮาเนดะ), โฮซาก้า และ นาโกย่า ทางสายการบินไทย ขอแจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินของตารางบินปกติ สำหรับเส้นทางการบินไปยังนาโกย่า และ โตเกียว ตามรายละเอียดด้านล่าง

อัพเดทวันที่ 11 ตุลาคม 2562

โตเกียว (นาริตะ)

เที่ยวบิน TG 676 กรุงเทพ-โตเกียว (สนามบิน นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • เดินทางออกจากกรุงเทพ เวลา 07.35 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) ประมาณ 15.45 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น
 • เปลี่ยนเวลาการบินใหม่ โดยจะออกจากกรุงเทพ เวลา 08.35 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 บินไปถึงโตเกียว (นาริตะ) ประมาณ 16.45 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบินที่ TG 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • เดินทางออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.25 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพ เวลา 21.55 น.
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่ โดยออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 18.25 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.55 น.

โตเกียว (ฮาเนดะ)

เที่ยวบิน TG 660 กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • เดินทางออกจากกรุงเทพ เวลา 13.00 น. ถึงโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 21.10 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่ ออกจากกรุงเทพ เวลา 05.50 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 14.00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน TG 682 กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.45 น. ถึงโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 06.55 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ของวันรุ่งขึ้น
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่ ออกจากกรุงเทพ เวลา 07.20 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 15.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน TG 661 โตเกียว (ฮาเนดะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

 • เดิมออกจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 00.20 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.50 น.
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 15.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพ เวลา 20.00 น.

เที่ยวบิน TG 683 โตเกียว (ฮาเนดะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

 • เดิมออกจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 10.35 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.05 น.
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.30 น.

นาโกย่า

เที่ยวบิน TG 646 กรุงเทพฯ-นาโกยา ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • ออกจากกรุงเทพ เวลา 10.45 น. ถึงนาโกยา เวลา 18.40 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่ ออกจากกรุงเทพ เวลา 01.35 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงนาโกย่า เวลา 09.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบินที่ TG 647 นาโกยา-กรุงเทพ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

 • เดิมออกจากนาโกยา เวลา 00.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพ เวลา 04.30 น.
 • เปลี่ยนเวลาบินใหม่ ออกจากนาโกยา เวลา 11.00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพ เวลา 15.00 น.

อัพเดต 11 ตุลาคม 2562

พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ยังมีที่มีผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่นอีก 4 จุดบิน ด้วยกันได้แก่ โอซากา นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ)

เที่ยวบิน TG 622 กรุงเทพ-โอซากา ของวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 • ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น. ถึงโอซากา เวลา 07.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ของวันรุ่งขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ทีจี 6229 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึงโอซากา เวลา 19.00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน TG 623 โอซากา-กรุงเทพ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • ออกจากโอซากา เวลา 11.45 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.35 น.
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโอซากา เวลา 20.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

เที่ยวบิน TG 672 กรุงเทพ-โอซากา ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.25 น. ถึงโอซากา เวลา 15.55 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น. ถึงโอซากา เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน TG 673 โอซากา-กรุงเทพ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • ออกจากโอซากา เวลา 17.35 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.25 น.
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโอซากา เวลา 21.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพฯ เวลา 01.30 น.

เที่ยวบิน TG 622 กรุงเทพ-โอซากา ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 • ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น. ถึงโอซากา เวลา 07.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น ของวันรุ่งขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโอซากา เวลา 09.30 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน TG 623 โอซากา-กรุงเทพ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทำการบินตามตารางการบินปกติ

ทางสายการบินไทย ได้ออกมาประกาศ ขอความกรุณาผู้โดยสาร ที่จองเที่ยวบินดังกล่าว ให้ติดตามการปรับเวลาทำการของสายการบินอย่างใกล้ชิด จากทางเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สามารถสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 02-356-1111

 

About Ordinary-Man

Check Also

ลงมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คู่ชีวิต

พ.ร.บ. คู่ชีวิต รักร่วมเพศ จดทะเบียนสมรสได้

ครม. ไฟเขียว ออก พ.ร.บ. คู่ชีวิต เพื่อคุ้มครองกลุ่มรักร่วมเพศ ข่าวดีสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศ เนื่องจาก ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตขึ้นมา เพื่อคุ้มครองกล่มหลากหลายทางเพศ ให้สามารถจดทะเบียนสมรส และ ...

CLOSE
CLOSE