โรควัณโรคหลังโพรงจมูก คืออะไร

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรควัณโรคหลังโพรงจมูก

จากกรณีน้ำตาล เดอะสตาร์ ที่เสียชีวิตลงในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อย่างไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน เลยทำให้ทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตจากทางครอบครัว ส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูก แล้วนำชิ้นเนื้อมาตรวจพบว่ามีเชื้อ “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ทางคณะแพทย์ได้พบว่าหลังโพรงจมูก มีสีที่ผิดปกติ ด้วยขนาด 0.5 – 1 เซ็นติเมตร เลยได้ทำการตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวออกมาเพื่อนำมาตรวจวินิฉัย ของสาเหตุการเสียชีวิต ระหว่างที่ตัดชิ้นเนื้อพบว่ามีเลือดไหลออกมา หลังจากได้ผลวินิจฉัย อย่างชัดเจน พบว่า น้ำตาล เดอะสตาร์ เสียชีวิตด้วย วัณโรคหลังโพรงจมูก จากสถิติของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2560 พบว่าคนไทยเป็นวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน จากประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน ร้อยละ 83 เปอร์เซ็นต์ โรคนี้ถูกตรวจพบที่ปอด และ ร้อยละ 17 เปอร์เซนต์ ตรวจพบนอกปอด ส่วนในกรณีของน้องน้ำตาล พอได้น้อยกว่าร้อยละ 1 เปอร์เซนต์ ของโรคที่พบนอกปอด สำหรับโรควัรณโรคนั้น สามารถติดต่อได้ตามอวัยวะของร่างกาย

เรารู้จักโรควัณโรคดีแค่ไหน?

วัณโรค ก็คือโรคติดต่อ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่เล็กมากๆ ซึ่งเชื้อนี้มีชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis เป็นโรคที่ติดต่อโดยการสูดอากาศที่มีตัวเชื้อโรคนี้เข้าไป ซึ่งเชื้อโรคนี้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถทนต่ออากาศแห้งๆ อากาศเย็นๆ อากาศร้อน สารเคมี และ สามารถอยู่ในอากาศได้นาน แต่ไม่ทนทานต่อแสงแดด และ เมื่อมีคนที่สูดอากาศที่มีเชื้อวัณโรคนี้เข้าไป จะทำให้ติดอยู่ที่จมูก ลำคอ ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ก่อให้เกิดโรค สำหรับเชื้อที่มีขนาดใหญ่ ส่วนเชื้อที่มีขนาดที่เล็ก จะสามารถเข้าไปสู่ปอดของคนเราได้ แต่เชื้อส่วนใหญ่จะถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกายเรา แต่ถ้าเชื้อไม่ถูกทำลายทั้งหมด ก็จะเกิดการแบ่งตัวทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น และ ถ้าระบบคุ้มกันเราแข็งแรงมาก ก็จะสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรคนี้ได้

การทำงานของเชื้อวัณโรคที่มีขนาดเล็ก ก็คือจะกระจายไปอยู่ที่เสมหะ ที่มีขนาด 1-5 ไมครอน และ จะกระจายไปยังถุงลมในปอด ทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเสมหะเหล่านี้เกิดจากการไอ จาม พูด ต่างๆ จากที่เคยเห็นในหนัง และ ภาพยนต์ต่างๆ คนที่เป็นวัณโรค มักจะแสดงอาการด้วยการไอเป็นเลือดนั่นเอง สำหรับเชื้อโรคที่อยู่ในกล่องเสียง หรือ ในปอด ถ้ามีเสมหะที่มีขนาดใหญ่ ก็จะติดอยู่ที่เยื่อบุโพรงจมูก ซึ่งปกติแล้ว ไม่ทำให้เกิดโรค

คนไทยส่วนใหญ่ติดตามข่าวของน้องน้ำตาลเยอะมากๆ เลยมีคำถามออกมาว่า เชื้อวัณโรค สามารถพบได้ในส่วนไหนของร่างกายบ้าง?

นอกจากปอด และ โพรงจมูกแล้ว เราสามารถพบวัณโรคได้ในส่วนอื่นๆของร่างกาย แต่พอได้น้อยเช่น เยื้อหุ้มสมอง เนื้อสมอง กระดูกสันหลัง ต่อมน้ำเหลือ ว่าง่ายๆ สามารถเป็นได้ทุกส่วนของร่างกาย

อัตราความเสี่ยงที่สามารถทำให้ติดเชื้อวัณโรค

 • จำนวนเชื่อวัณโรค ที่มีอยู่ในอากาศ
 • ความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศ
 • ระยะเวลาที่อยู่ในห้องที่มีเชื้อวัณโรค
 • ภูมิคุ้มกันของบุคคลที่สัมผัสกับเชื้อวัณโรค

อาการของวัณโรคหลังโพรงจมูก

สำหรับอาการของโรคนี้ ที่เกิดขึ้นกับน้องน้ำตาล เดอะสตาร์ จากรายงานของแพทย์ทั่วโลก ค้นพบว่า 1 ใน 3 อาจจะไม่มีอาการใดๆ และ ร้อยละ 70 เปอร์เซน็ต ต่ามน้ำเหลืองที่คอจะโต หรือ มีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก ซึ่งโรควัณโรคหลังโพรงจมูก ไม่เหมือนกับเชื่อโรควัณโรคทั่วไป ที่มีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดหา์ และ เวลาไอมีเลือดออก เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ว่าง่ายๆ ก็คือไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบอาการของตัวเองนั่นเอง ส่วนวิธีการตรวจ สามารถตรวจพบได้ หลังจากที่นำชิ้นเนื้อ หรือ ต่อมน้ำเหลือไปตรวจ

วิธีป้องกันป้องกันโรควัณโรค

 • แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆ + พื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรค
 • ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ ที่แออัด หรือ พื้นที่ที่คนเป็นจำนวนมากๆ เช่น ในโรงพยาบาล ควรที่จะหาหน้ากากอนามัยมาใส่ป้องกันการสูดละอองน้ำลายจากการไอ จาม ของผู้ป่วย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า คนไหนมีเชื้อวัณโรคอยู่บ้าง เพราะฉะนั้น ป้องกันไว้ดีกว่าแก้
 • สิ่งที่สามารถป้องกันตัวเราจากเชื้อโรคมฤตยู อย่างเชื้อวัณโรคได้นั้นก็คือ การทำให้ร่ายการของเราแข็งแรงอยู่เสมอๆ ถ้าหากภูมิต้านทานร่างกายของเราทำงานได้ดี ก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อวัณโรคต่ำกว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
 • สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือ กำลังรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรควัณโรค
 • ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี
 • อาการที่สามารถพบได้ถ้าหากว่าติดเชื้อวัณโรค ก็คือ น้ำหนักลดแบบผิดปกติ และ ไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ บางรายอาจจะมีก้อนผิดปกติ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

วัณโรค วายร้ายที่หายใจก็ติด 

วัณโรค (Tuberculosis) เป็นโรคติดต่อ ที่เกิดจากการหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียเข้าไป แพร่กระจายจากการไอ จาม พูด ของผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะที่ปอด พบประมาณ 80% สำหรับอาการที่ส่งสัยว่าจะติดเชื้อวัณโรค เช่น

 • อาการไอติดต่อกัน 3 สัปดาห์ หรือ ไอแล้วมีเสมหะปนเลือด
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • มีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติในเวลากลางคืน

About Ordinary-Man

Check Also

ขั้นตอนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน.com

เช็คด่วนขั้นตอนในการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มแล้ว วันนี้วันที่คนไทยหลายๆคนรอคอยกับมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ้งเป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศครั้งนี้ จะมีระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ...