fbpx

Tag Archives: ทำวีซ่าเชงเก้น

รถไฟแบบ Point to Point ในยุโรป สายไหนฮิตสุด

เที่ยวยุโรปทั้งที ไปหลายๆเมือง หลายๆประเทศเลยจะดีกว่าไหม จ่ายแพงกว่าเปล่า? สำหรับใครที่คิดจะเดินทางไปเที่ยวประเทศในทวีปยุโปร อย่างแรกเลยที่คุณจะต้องทำหลังจากทำการจองตั๋ว และ วางแผนท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ การทำวีซ่าเชงเก้น นั่นเองซึ่งการขอวีซ่านั้น เราจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆเยอะมาก ใครที่คิดจะขอวีซ่าเที่ยวยุโรปต้องเช็คดีๆเลย หลังจากที่คุณขอวีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาที่คุณจะต้องเช็คก็คือ แผนการท่องเที่ยวของคุณว่าแผนของคุณเป็นการเดินทางไปเที่ยวประเทศเดียว หรือ ว่าหลายประเทศ ถ้าเป็นการเดินทางไปเที่ยวประเทศเดียว ก็ควรจะเลือกซื้อตั๋วรถไฟ สำหรับประเทศนั้นๆ แต่ถ้าคุณคิดจะเดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายๆประเทศ แนะนำให้ซื้อตั๋วรถไฟแบบ Eurail Pass ซึ่งสามารถใช้เดินทางได้ทุกประเทศในทวีปยุโรป แทนที่จะซื้อตั๋วรถไฟเฉพาะเจาะจง สำหรับประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่น Swiss Travel Pass, BritRail Pass, German Rail Pass ฯลฯ ตั๋วรถไฟแบบ Point to Point ในยุโรปคืออะไร? ก่อนที่เราจะทำการซื้อตั๋วรถไฟแบบ Point to Point เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร แล้วมันใช้ยังไง ตั๋วรถไฟ Europe Point to Point Ticket เป็นตั๋วรถไฟ ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟในยุโรป จากเมืองหนึ่งเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าคุณมีแผนการท่องเที่ยวหลายเมืองหรือหลายประเทศ แนะนำให้ซื้อแบบ ...

Read More »
CLOSE
CLOSE