Tag Archives: วิธียื่นทบสวนสิทธิ์

เปิดยื่นทบทวนสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนที่ยกเลิกลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ

ยื่นทบสวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ววันนี้ มาตรการแจกเงินเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เจ้าของกิจการหลายๆเจ้าถึงกับต้องปิดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการที่คนไทยต้องกักตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขายของไม่ได้ ทำให้รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ด้วยการแจกเงินสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเท่านั้น การแจกเงินเยียวยาจะแจกทั้งหมด 3 เดือนด้วยกันสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทผ่านบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ สำหรับคนไทยที่ได้ลงทะเบียน ไปแล้วและกดยกเลิกการลงทะเบียน “โดยไม่ตั้งใจ” สามารถเข้าไปกดยื่นทบทวนสิทธิซึ่งเป็นปุ่มสีม่วงที่อยู่บนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือ ผู้ที่ยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเท่านั้น) โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้กดปุ่มยกเลิกโดยไม่ตั้งใจ หรือ เข้าใจผิด สามารถยื่นให้กับระบบทบทวนสิทธิได้อีกครั้งหนึ่ง ใครที่ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองของระบบ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อยื่นเรื่องได้เช่นเดียวกัน การยื่นเรื่องนั้นสามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 ของทุกวัน ขั้นตอนในการขอยื่นทบทวนสิทธิ์  เข้าไปที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com  กดเลือกเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ์ กรอกรายละเอียดในการยื่นทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วัน เดือน ปี กดยืนยันการยื่นทบทวนสิทธิ์ สำหรับการจ่ายเงิน จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน นั้นคาดว่าจะมีคนไทยราวๆ 16 ล้านคนที่ได้รับเงินเยียวยา ...

Read More »