fbpx

Tag Archives: สถานกงสุลใหญ่ฯ

เคาน์เตอร์สนามบินฮ่องกงปิด ให้อพยพออกจากอาคาร

ปิดสนามบิน ฮ่องกง เนื่องจากสถานการณ์ชุนนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เวลา 19.34 น. ตามเวลาประเทศไทย ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ (Royal Thai Consulate-General, Hong Kong)ได้มีการออกมารายจากสถานการณ์ชุมนุมที่ เกาะฮ่องกง ทางท่าอากาศยานฮ่องกง ได้ประกาศออกมาว่า การชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติในฮ่องกงวันนี้ ทางการท่าฮ่องกง ขอประกาศระงับขั้นตอนการ Check-in ของทุกสายการบิน เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป ทางกงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ยังอยู่ในท่าอากาศยาน ให้พิจารณาออกจากบริเวณที่ประท้วง และ ประสานสายการบินของตน เพื่อตรวจสอบสถานะ และ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สำหรับคนไทยคนไหนที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องเดินทางบินในวันนี้ และ วันพรุ้งนี้ แนะนำให้ประสานสายการบินของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามสถานะเที่ยวบิน และ ขอให้คนไทยทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณ ที่มีการชุมชันประท้วงที่ท่าอากาศยานฮ่องกง นอกจากนี้สำหรับคนไทยที่ไม่มีภารกิจที่เร่งด่วนในฮ่องกง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังฮ่องกงช่วงนี้ หากมีความจำเป็นจริงๆ ขอให้เช็คตารางเวลา และ สถานะของเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวจการต่างประเทศ   ...

Read More »
CLOSE
CLOSE