Tag Archives: หยุดบริการชั่วคราว

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประกาศ หยุดบริการชั่วคราว เนื่องจาก COVID-19

ประกาศปิดบริการชั่วคราว Tokyo Disneyland

ปิดสวนสนุกชั่วคราว สวนสนุก Tokyo Disneyland/Tokyo DisneySea ประกาศอย่างเป็นทางการจากสวนสนุก Tokyo Disneyland/Tokyo DisneySea ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 นี้ ทางสวนสนุกทั้ง 2 แห่ง จะขอหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2020 เพื่อเป็นการลดการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังระบาดในญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางสวนสนุก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะทำการเปิดให้บริการภายในวันไหน ซึ่งวันที่จะแจ้งให้ทราบ จะเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2020 ในเดือนหน้านี้ ตั๋วที่ถูกซื้อไว้ ระหว่างที่สวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราว (29 กุมภาพันธ์ 2020 – 15 มีนาคม 2020) สำหรับตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ตั๋วโตเกียว ดิสนีย์ซี ที่ถูกซื้อไปแล้ว ตั๋วที่มีกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2020 ตั๋วที่มีอายุระหว่างวันที่ ...

Read More »