Tuesday, May 21, 2024
Homeท่องเที่ยวโปรโมชั่นสายการบินโปรโมชั่นฉลอง ตรุษจีนกับ Airasia

โปรโมชั่นฉลอง ตรุษจีนกับ Airasia

Airasia ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน

โปรโมชั่นฉลอง ตรุษจีนกับ Airasia

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ตรุษจีนปีนี้ สายการบิน Airasia จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ให้คุณลูกได้บินง่ายๆ สบายกระเป๋าโดนไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน 2558 นี้สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 และคุณลูกค้าสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ราคาสำหรับโปรโมชั่น ฉลองตรุษจีน ภายในประเทศ อาทิ

• สกลนคร เริ่มต้นที่ 490 บาท

• เลย เริ่มต้นที่ 490 บาท

• ร้อยเอ็ด เริ่มต้นที่ 490 บาท

• เชียงใหม่ เริ่มต้นที่ 590 บาท

• ขอนแก่น เริ่มต้นที่ 590 บาท

• พิษณุโลก เริ่มต้นที่ 590 บาท

• สุราษฎร์ธานี เริ่มต้นที่ 590 บาท

• อุบลราชธานี เริ่มต้นที่ 590 บาท

• อุดรธานี เริ่มต้นที่ 590 บาท

• ตรัง เริ่มต้นที่ 590 บาท

• พิษณุโลก เริ่มต้นที่ 590 บาท

• สุราษฎร์ธานี เริ่มต้นที่ 590 บาท

• อุบลราชธานี เริ่มต้นที่ 590 บาท

• หาดใหญ่ เริ่มต้นที่ 690 บาท

และเส้นทางอีกมากมาย

ราคาสำหรับโปรโมชั่น ฉลองตรุษจีน ต่างประเทศ อาทิ

• สิงคโปร์ เริ่มต้นที่ 1,190 บาท

• ฮ่องกง เริ่มต้นที่ 1,190 บาท

• มาเก๊า เริ่มต้นที่ 1,190 บาท

• เซินเจิน เริ่มต้นที่ 1,190 บาท

• บาหลี เริ่มต้นที่ 3,690 บาท

• โตเกียว – นาริตะ เริ่มต้นที่ 5,490 บาท

• โอซาก้า – คันไซ เริ่มต้นที่ 5,490 บาท

• กรุงโซล เริ่มต้นที่ 5,590 บาท

• เซินเจิน เริ่มต้นที่ 2,290 บาท

• คุนหมิง เริ่มต้นที่ 2,590 บาท

และเส้นทางต่างประเทศอีกมากมาย

หมายเหตุ
– ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
– อาจจะไม่มีการให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
– ระยะเวลาการจองของ AK Flights เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ จนถึง 1 มีนาคม 2558
– ระยะเวลาการจองของ FD Flights เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ จนถึง 2 มีนาคม 2558
– ระยะเวลาการเดินทางของ AK Flights และ FD Flights เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

RELATED ARTICLES
- Advertisment -แจกส่วนลดลูกค้าใหม่ Makro Pro สมัครบัตร UOB Privi Miles รับ 7,500 คะแนน สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร AMEX รับ 150,000 คะแนน สมัครบัตร AMEX สมัครบัตร KTC สมัครบัตร KTC

Most Popular

Recent Comments