TERM OF USE

Booking.co.th Term of Use

  1. การเข้าชมเว็บไซต์ Booking.co.th ในหัวข้อใดๆก็ตามของเว็บไซต์ หมายความว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางเว็บไซต์กำหนด
  2. ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำซ้ำ คัดลอก ต่อเติม ดัดแปลง ตีพิมพ์ เปลี่ยนแปลง บทความ เนื้อหา Software ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก bookings.co.th
  3. การเข้าใช้ เว็บไซต์ bookings.co.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะ Booking.co.th เป็นเว็บไซต์ ที่รวบรวม โปรโมชั่นสำหรับการจอง โรงแรม และ ที่พักต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา
  4. ห้ามมิให้ผู้ใดใช้Booking.co.th นี้เพื่อการพาณิชย์
  5. ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกข้อความหรือข้อมูลในเว็บไซต์โดยการใช้ spider, robot, scraper หรือระบบอื่นๆที่เป็นการดึงข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์
  6. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำผิดหรือฝ่าฝืนตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  7. ห้ามมิให้ผู้ใดเขียนข้อความที่มีลักษณะลามกอนาจาร เผยแพร่แก่ผู้เช้าชม bookings.co.th
  8. ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ Booking.co.thกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น ส่วนลด อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ