แพคเกจ ทัวร์จีนที่ ฉงชิ่ง จาก KTC

KTC ออกแพคเกจเที่ยวใหม่ ให้คุณบินไปเที่ยวที่ ฉงชิ่งประเทศจีน

แพคเกจใหม่ที่ใครๆ ก็ไปได้ เพียงแค่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ก็สามารถได้รับสิทธิพิเศษดีๆ จาก KTC ได้แล้ววันนี้ แพคเกจนี้เป็นแพคเกจที่ให้คุณได้ไปทัวร์ที่ประเทศจีน ที่เมืองฉงชิ่ง, ต้าจู๋, อู่หลง และ ถ้ำฝูหยง แบบ 5 วัน 4 คืน กันแบบเต็มอิ่มไปเลย สำหรับการเดินทางนั้นให้คุณได้เดินทางไป กับสายการบินชั้นนำของไทยเรา โดยสายการบินไทย นั่นเอง ราคาแพคเกจเที่ยวนั้น มีราคาอยู่ที่ 36,900 บาท สำหรับวันเดินทางคือวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ไปจนถึง 26 ตุลาคม 2558 สามารถแบ่งชำระแบบสบายๆกับ KTC Flexi 0% นาน 4 เดือน

สำหรับ ไฮไลท์ในแพคเกจนี้ คือการได้ไปเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับมรดกโลก ล่าสุดของประเทศจีน ที่มีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติ หลุมบ่อฟ้า และ ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา ที่สวยจนคุณต้องตะลึง นอกจากนี้ยังมีแกรนด์แคนยอนและบ้านโบราณเป็นฉากใหญ่ ที่ใช้ถ่ายทำ ภาพยนต์ Transformer 4 อีกด้วย

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด

  • อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าตั๋วโดยสารบินไปกลับ ชั้นประหยัด พร้อมกับค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  • ในกรณีที่ท่าน ต้องการจะปรับเปลี่ยน ระดับขั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน จากบัตรสะสม ไมล์จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ในวันเดินทางเท่านั้น
  • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่านตามที่โรงแรม ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
    ค่าอาหาร และ ค่าเข้าชม บวกกับค่าพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น
    ค่าน้ำหนัก สัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิดลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัย เครื่องบินตามเงื่อนไข ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียก
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

About Ordinary-Man

Check Also

เมื่อไหร่ที่คุณควรจะมี บัตรเครดิต ใบแรก?

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า “เมื่อไหร่ ที่ตัวของคุณ ควรจะมีบัตรเครดิตใบแรก?” คนไทยหลายๆคน หลังจากเรียนมหาวิทยาลัย จบก็จะเริ่มต้นชีวิตทำงานเป็นอันดับแรกๆ อันนี้ไม่รวม นักศึกษาที่มีบัตรเครดิต จากการสมัครบัตรเสริมของคุณพ่อคุณแม่นะ หลังจากที่คุณเริ่มทำงานแล้ว คุณก็จะมีภาระหน้าที่ ในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ...

CLOSE
CLOSE