Friday, July 12, 2024
Homeโปรโมชั่น บัตรเครดิตแพคเกจ ทัวร์จีนที่ ฉงชิ่ง จาก KTC

แพคเกจ ทัวร์จีนที่ ฉงชิ่ง จาก KTC

KTC ออกแพคเกจเที่ยวใหม่ ให้คุณบินไปเที่ยวที่ ฉงชิ่งประเทศจีน

แพคเกจใหม่ที่ใครๆ ก็ไปได้ เพียงแค่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ก็สามารถได้รับสิทธิพิเศษดีๆ จาก KTC ได้แล้ววันนี้ แพคเกจนี้เป็นแพคเกจที่ให้คุณได้ไปทัวร์ที่ประเทศจีน ที่เมืองฉงชิ่ง, ต้าจู๋, อู่หลง และ ถ้ำฝูหยง แบบ 5 วัน 4 คืน กันแบบเต็มอิ่มไปเลย สำหรับการเดินทางนั้นให้คุณได้เดินทางไป กับสายการบินชั้นนำของไทยเรา โดยสายการบินไทย นั่นเอง ราคาแพคเกจเที่ยวนั้น มีราคาอยู่ที่ 36,900 บาท สำหรับวันเดินทางคือวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ไปจนถึง 26 ตุลาคม 2558 สามารถแบ่งชำระแบบสบายๆกับ KTC Flexi 0% นาน 4 เดือน

สำหรับ ไฮไลท์ในแพคเกจนี้ คือการได้ไปเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับมรดกโลก ล่าสุดของประเทศจีน ที่มีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติ หลุมบ่อฟ้า และ ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา ที่สวยจนคุณต้องตะลึง นอกจากนี้ยังมีแกรนด์แคนยอนและบ้านโบราณเป็นฉากใหญ่ ที่ใช้ถ่ายทำ ภาพยนต์ Transformer 4 อีกด้วย

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด

  • อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าตั๋วโดยสารบินไปกลับ ชั้นประหยัด พร้อมกับค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  • ในกรณีที่ท่าน ต้องการจะปรับเปลี่ยน ระดับขั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน จากบัตรสะสม ไมล์จะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ในวันเดินทางเท่านั้น
  • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่านตามที่โรงแรม ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
    ค่าอาหาร และ ค่าเข้าชม บวกกับค่าพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น
    ค่าน้ำหนัก สัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิดลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัย เครื่องบินตามเงื่อนไข ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียก
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
RELATED ARTICLES
- Advertisment -แจกส่วนลดลูกค้าใหม่ Makro Pro สมัครบัตร UOB Privi Miles รับ 7,500 คะแนน สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร AMEX รับ 150,000 คะแนน สมัครบัตร AMEX

Most Popular

Recent Comments