Saturday, May 18, 2024
Homeโปรโมชั่น บัตรเครดิตช้อปดีมีคืน 2567 กับชื่อใหม่ Easy E-Receipt ลดหย่อนมากขึ้นกว่าเดิม

ช้อปดีมีคืน 2567 กับชื่อใหม่ Easy E-Receipt ลดหย่อนมากขึ้นกว่าเดิม

โครงการลดหย่อนภาษีประจำปีกลับมาอีกครั้ง 2567

มหกรรมช้อปสินค้าลดหย่อนภาษีเป็นโครงการที่มาตามนัดเป็นประจำในช่วงต้นปี หลายคนคุ้นชื่อของ “ช้อปดีมีคืน” ที่มีส่วนลดสำหรับนำไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีในรอบลดหย่อนครั้งต่อไป ต้นปี 2566 ที่ผ่านมาใครได้เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน อย่าลืมไปยื่นลดหย่อนภาษี 2566 ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ทั้งทางเอกสารที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง และทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาเริ่มต้น ก็ถึงคราววางแผนการยื่นภาษีของปีต่อไปกันแล้ว

คนโปรยเงิน
ช้อปดีมีคืน เพิ่มความคุ้มในการใช้จ่าย

โครงการช้อปดีมีคืน เป็นโครงการที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี สำหรับปี 2567 นี้ใช้ชื่อว่า Easy E-Receipt จากชื่อเดิม e-Refund และปรับแผนการขอใบกำกับภาษีเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ลดหย่อนได้สูงสุดถึง 50,000 บาท มีระยะเวลาโครงการในการใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถือเป็นโครงการคืนความคุ้มตั้งแต่ช่วงปีใหม่กันเลยทีเดียว

โครงการ Easy E-Receipt ช้อปดีมีคืน 2567 คืออะไร?

เข้าใกล้ปีใหม่ 2567 แบบนี้มีข่าวสารมากมายให้คอยติดตาม หนึ่งในนั้นก็คงไม่พ้นเรื่องภาษีและการลดหย่อน ซึ่งปีใหม่ 2567 โครงการช้อปดีมีคืนได้แปลงโฉมใหม่ภายใต้ชื่อ Easy E-Receipt ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นี้เอง โดยโครงการนี้จะมูลค่าการลดหย่อนสูงถึง 50,000 บาท ซึ่งมากกว่าช้อปดีมีคืน 2566 ที่ลดหย่อนสูงสุดได้เพียง 40,000 เท่านั้น ความต่างของโครงการช้อปดีมีคืน 2566 และโครงการ Easy E-Receipt 2567 หลัก ๆ มีดังนี้

 • ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนสูงสุดเพียง 40,000 บาท ขณะที่โครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนสูงสุด 50,000 บาท ซึ่งมีส่วนต่างมากถึง 10,000 บาท
 • โครงการ Easy E-Receipt จำกัดเฉพาะการออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น ขณะที่โครงการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ช้อปดีมีคืน 2566 แบ่งการลดหย่อนออกเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษสูงสุด 30,000 บาท และแบบอิเล็กทรอนิกส์ 10,000 บาท รวมลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท ขณะที่โครงการ Easy E-Receipt ให้สิทธิ์ลดหย่อนสูงสุด 50,000 บาท จากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 100%
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างที่พัก โรงแรม เช่ารถ และอื่น ๆ ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้กับโครงการ Easy E-Receipt ซึ่งช้อปดีมีคืนไม่สามารถทำได้

Easy E-Receipt เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 62.14% เป็น 65% และเป็นช่วงเวลาเหมาะที่คนจะได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่

เงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt

การเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital wallet) ด้วย ซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการมอบเงิน 10,000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายใช้สอยตามที่กำหนดในเงื่อนไข ผู้ได้รับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตและสิทธิ์ Easy E-Receipt จึงเป็นคนละกลุ่มกัน

ผู้รับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet)

 • เป็นผู้ถือสัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้น้อยกว่า 70,000 บาท/เดือน
 • ไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเกิน 500,000 บาท

คาดว่าคนไทยจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 50 ล้านคนทั่วประเทศ และเริ่มให้จับจ่ายใช้สอยได้ภายในต้นปี 2567 ที่จะถึงนี้

ผู้รับสิทธิ์ Easy E-Receipt

 • เป็นผู้ถือสัญชาติไทย และถึงเกณฑ์จ่ายภาษีประจำปี
 • ไม่ได้รับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ต
 • มีเงินเดือนสูงกว่า 70,000 บาท/เดือน และมีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิ์โครงการ Easy E-Receipt สามารถซื้อสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ เพื่อยื่นลดหย่อนภาษีในปีการยื่นภาษี 2568 ได้เลย เพียงมีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน

เงินคืนภาษี
การลดหย่อนภาษีกับโครงการ Easy E-Receipt

สินค้าที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมรายการ Easy E-Receipt

โครงการ Easy E-Receipt เป็นโครงการช้อปดีมีคืน แต่ให้วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 50,000 บาท โดยมีการกำหนดสินค้าและบริการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมรายการ ดังนี้

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ Easy E-Receipt

 • เป็นสินค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) โดยสินค้าที่ร้านค้ามีการลงทะเบียนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
 • สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
 • สินค้าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP โดยไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

สินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องสามารถออกใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย เพื่อให้มีหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษี

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ Easy E-Receipt

ทางกรมสรรพากรมีรายชื่อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีในโครงการ Easy E-Receipt เอาไว้ทั้งหมด 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซ และค่าพลังงานในการเติมยวดยานพาหนะ
 • ค่าสาธารณูปโภค อันได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าสัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นสัญญาระยะยาว โดยสัญญาเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 และสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ในการลดหย่อนภาษีผ่านโครงการ Easy E-Receipt สามารถใช้กับการท่องเที่ยวได้ แต่ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อความมั่นใจสามารถสอบถามร้านค้าก่อนได้ว่าเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt หรือไม่ และสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรได้หรือไม่

ช้อป Easy E-Receipt คุ้มค่ายิ่งขึ้นผ่าน “บัตรเครดิต”

เรื่องที่เพิ่มความคุ้มค่าให้มากขึ้นผ่านการใช้จ่ายทางบัตรเครดิตเป็นสิทธิประโยชน์ที่คนถือบัตรควรรู้ เพราะนอกจากจะได้รับส่วนลดจากโครงการ Easy E-Receipt แล้ว ยังได้สิทธิประโยชน์ดี ๆ จากบัตรเครดิตอีกด้วย การช้อปให้คุ้มมากขึ้นผ่านบัตรเครดิตสามารถทำได้ดังนี้

1.) หาโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่ถืออยู่

โดยปกติโปรโมชั่นบัตรเครดิตสามารถตรวจสอบได้จากหน้าบัตรเครดิตจากธนาคารโดยตรง ในแอปพลิเคชัน Mobile Banking ที่เชื่อมกับบัตรเครดิต และหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางออฟฟิเชียลของร้านค้า แล้วเลือกใช้บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการร้านค้าที่ต้องการใช้บริการ

2.) ช้อปในช่วง Sale

ปีใหม่เป็นช่วงที่มีโปรส่งท้ายปี หรือ New Year Sale ในหลาย ๆ ร้าน การใช้จ่ายในช่วงนี้จะได้สินค้าและบริการราคาพิเศษ และหลาย ๆ ร้านก็มีโปรโมชั่นส่วนลด On Top ผ่านบัตรเครดิตที่ทำให้จ่ายลงกว่าเดิม

3.) บางครั้งซื้อออนไลน์ถูกกว่า

โปรโมชั่นวันเลขเบิ้ล เช่น วันโปร 2.2 เป็นช่วงที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีการจัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำ ช่วยให้การซื้อของผ่านออนไลน์ เช่น ผ่อนของ Lazada หรือ Shopee ลดมากขึ้น และบัตรเครดิตก็มักจะร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นประจำ แต่ต้องระวังให้มีใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกมาก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ยังเข้าเงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt

บัตรเครดิตสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการได้ โดยบัตรเครดิตหลายใบให้ความคุ้มค่าเป็นพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร เช่น

บัตรเครดิต
บัตรเครดิต เพิ่มความคุ้มในการช้อปปิ้ง

UOB premier

บัตรเครดิตที่เหมาะกับสายเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ สายช้อปปิ้งทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิทธิประโยชน์ในการรับเครื่องดื่มฟรีในร้านที่ร่วมรายการ

UOB Lady’s Card

บัตรเครดิตสำหรับสาว ๆ กับการช้อปปิ้งตามไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง โดยเฉพาะสายแฟชั่น เสื้อผ้าแบรนด์เวียดนาม ได้รับทั้งเครดิตเงินคืน แต้มสะสมที่มากขึ้น และผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน (หากผ่อนชำระเกินระยะเวลาโครงการ Easy E-Receipt จะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี)

UOB Preferred Platinum Card

บัตรเครดิตสำหรับสานช้อปปิ้ง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เหมาะกับเป็นบัตรเซ็นทรัลพื้นฐานติดตัว และห้างอื่น ๆ รวมถึงรับเครดิตเงินคืนทั้งจากการช้อปปิ้งออฟไลน์และออนไลน์

UOB Privimiles Card

บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับสายเดินทาง มีประกันค่าเดินทางสูงสุด 2 ล้านบาท และแลกคะแนนบัตรเครดิตเป็นเที่ยวบินได้ เน้นสายการบิน Air Asia และการบินไทย รวมถึงส่วนลดและสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ที่พัก เช่ารถ และอื่น ๆ

บัตรเครดิต UOB เหล่านี้ตอบโจทย์การใช้งานของนักช้อป ซึ่งการช้อปปิ้งแล้วได้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีกำหนดการโครงการ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ช้อปให้คุ้มผ่านบัตรเครดิตและนำไปลดหย่อนสุดคุ้มช่วงปลายปี ยิ่งช้อปเยอะยิ่งได้ลดหย่อนเยอะ สูงสุดถึง 50,000 บาท ใครไม่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตอย่าพลาดเก็บความคุ้มจากโครงการ Easy E-Receipt ไปใช้

>>สมัครบัตรเครดิต UOB เพิ่มความคุ้มลดหย่อนภาษี<<

อ่านเพิ่มเติม:

RELATED ARTICLES
- Advertisment -แจกส่วนลดลูกค้าใหม่ Makro Pro สมัครบัตร UOB Privi Miles รับ 7,500 คะแนน สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร AMEX รับ 150,000 คะแนน สมัครบัตร AMEX สมัครบัตร KTC สมัครบัตร KTC

Most Popular

Recent Comments