Saturday, May 18, 2024
Homeโปรโมชั่น บัตรเครดิตKTC World ออกแพ็คเกจ Kenya Safari

KTC World ออกแพ็คเกจ Kenya Safari

แพ็คเกจที่ให้คุณได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จาก KTC

สำหรับใครที่อยากจะออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจที่ให้คุณได้ไปเที่ยวประเทศ Kenya และไปเที่ยวชม เคนย่าซาฟารี ซึ่งที่เคนย่าซาฟารีนั้นคุณจะได้พบกับสัตว์ป่านานาชนิด แพ็คเกจของ KTC World นั้นแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ คือ เที่ยวเคนย่าแบบ 6 วัน 4 คืน ที่ เคนย่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติโนวาซา และ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ราคา 88,900 บาท หรือ เที่ยวเคนย่าแบบ 8 วัน 6 คืน ที่ แอมโบเซลี่, โนวาซา และ มาไซมาร่า ราคา 119,000 บาท โปรโมชั่นนี้บินตรงจากประเทศไทยไปที่ประเทศ เคนย่า โดยสารการบิน Kenya Airway สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนเดือน มิถุนายน 2559

ราคาแพ็คเกจนี้รวมอะไรบ้าง

  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสารชั่นประหยัด โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์
  • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่าธรรมเนียมสนามบิน
  • ค่าธรรมเนียมสัมภาระ ที่ฝากกับเครื่องท่านละ 2 ชิ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
  • ค่ารถตู้ซาฟารี ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าบัตรเข้าชมสนามที่เที่ยว และ อุทยานแห่งชาติ ตามที่ระบุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางในวางคนละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคนละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  • ค่าผู้นำทัวร์ ชำนาญเส้นทาง
RELATED ARTICLES
- Advertisment -แจกส่วนลดลูกค้าใหม่ Makro Pro สมัครบัตร UOB Privi Miles รับ 7,500 คะแนน สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร UOB Lady’s Card สมัครบัตร AMEX รับ 150,000 คะแนน สมัครบัตร AMEX สมัครบัตร KTC สมัครบัตร KTC

Most Popular

Recent Comments