KTC World ออกแพ็คเกจ Kenya Safari

แพ็คเกจที่ให้คุณได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จาก KTC

สำหรับใครที่อยากจะออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเกจที่ให้คุณได้ไปเที่ยวประเทศ Kenya และไปเที่ยวชม เคนย่าซาฟารี ซึ่งที่เคนย่าซาฟารีนั้นคุณจะได้พบกับสัตว์ป่านานาชนิด แพ็คเกจของ KTC World นั้นแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ คือ เที่ยวเคนย่าแบบ 6 วัน 4 คืน ที่ เคนย่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติโนวาซา และ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ราคา 88,900 บาท หรือ เที่ยวเคนย่าแบบ 8 วัน 6 คืน ที่ แอมโบเซลี่, โนวาซา และ มาไซมาร่า ราคา 119,000 บาท โปรโมชั่นนี้บินตรงจากประเทศไทยไปที่ประเทศ เคนย่า โดยสารการบิน Kenya Airway สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนเดือน มิถุนายน 2559

ราคาแพ็คเกจนี้รวมอะไรบ้าง

  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสารชั่นประหยัด โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์
  • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่าธรรมเนียมสนามบิน
  • ค่าธรรมเนียมสัมภาระ ที่ฝากกับเครื่องท่านละ 2 ชิ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
  • ค่ารถตู้ซาฟารี ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าบัตรเข้าชมสนามที่เที่ยว และ อุทยานแห่งชาติ ตามที่ระบุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางในวางคนละ 1,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินคนละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเคนย่า
  • ค่าผู้นำทัวร์ ชำนาญเส้นทาง

About Ordinary-Man

Check Also

เมื่อไหร่ที่คุณควรจะมี บัตรเครดิต ใบแรก?

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า “เมื่อไหร่ ที่ตัวของคุณ ควรจะมีบัตรเครดิตใบแรก?” คนไทยหลายๆคน หลังจากเรียนมหาวิทยาลัย จบก็จะเริ่มต้นชีวิตทำงานเป็นอันดับแรกๆ อันนี้ไม่รวม นักศึกษาที่มีบัตรเครดิต จากการสมัครบัตรเสริมของคุณพ่อคุณแม่นะ หลังจากที่คุณเริ่มทำงานแล้ว คุณก็จะมีภาระหน้าที่ ในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ...

CLOSE
CLOSE