Enjoy Pass

แนะนำบัตร Enjoy Pass บัตรเดียวเที่ยวทั่วโอกินาว่า

ซื้อบัตร Enjoy Pass สำหรับท่องเที่ยวเมืองโอกินาว่า ราคาพิเศษ สำหรับคนไทยคนไหนที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่เคยเดินทางไปสัมผัส เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่นเลย เราขอแนะนำให้คุณลองเดินทางไปสัมผัส จังหวัดโอกินาว่าสักครั้งในชีวิต สำหรับจังหวัดนี้ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ทั้งหมด 1,000 กิโลเมตรเท่านั้น กินพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะรีวกีว หลายๆคนอาจจะรู้จักชื่อจังหวัดนี้ หลายๆคนอาจจะเคยเห็น การถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวต่างๆจากทางทีวี หรือ จะเป็นจากหนังสือท่องเที่ยว ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเอารูปฉลามวาฬ ที่อยู่ในอควาเรียมมาลงในหนังสือซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ มาจากจังหวัดโอกินาว่าของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลย เมืองโอกินาว่าเป็นเมืองติดชายทะเลของญี่ปุ่น หลายๆคนจะเปรียบเมืองโอกินาว่าว่าเป็นเมือง ฮาวายของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองตากอากาศทื่คนญี่ปุ่นชอบเดินทางไปเที่ยวมากๆ อากาศของจังหวัดนี้ ไม่ร้อน ไม่หนาว เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ทำให้เราสามารถแต่งตัวได้แบบสบายๆเลย ไม่ต้องติดเสื้อขนหนาวหนาๆไปด้วย เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อน มากกว่าการเดินทางไปช้อปปิ้ง เหมือนกับเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองโตเกียว โอซาก้า หรือ ฟุกุโอกะ การเดินทางในจังหวัดโอกินาว่า ซึ่งมีเมืองหลวงเป็น เมืองนาฮะ (Naha) จะเดินทางด้วยรถไฟรางเดียว หรือที่เรียกกันว่า Monorail นั่นเอง สำหรับสายของรางรถไฟจะเริ่มต้นจาก สนามบินที่อาคาร Domestic Terminal ยาวไปจนถึงปราสาทซูริ สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวนอกเมืองโอกินาว่า สามารถทำได้ด้วยการนั่งรถบัสประจำทาง ...

Read More »