Tag Archives: ลงทะเบียนผู้ว่างงาน

เราไม่ทิ้งกัน ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

ขั้นตอนในการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับ 5000 บาท

มาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด-19 บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ที่คนไทยเรียกกันว่า โควิด-19 ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยของเรา “ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบ” จากการแพร่ระบาดครั้งนี้ มีหลายๆกิจการถึงกับต้องปิด หลายๆบริษัทถึงกับต้องให้พนักงานลาออก หรือ ไม่ลาแบบไม่จ่ายเงิน (Leave without pay) หลายธุรกิจขาดทุนย่อยยับ จากวิกฤตดังกล่าว ทำให้ทางรัฐบาล มีมาตรการออกมาเพื่อเยียวยา ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ด้วยการแจกเงินเพื่อเยียวยาบุคคลเหล่านี้ ซึ่งบุคคลที่เข้าเกณฑ์ ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้นั้น จะมี แรงงาน, ลูกจ้างชั่วคราว (Part Time Job) และ อาชีพอิสระ (Freelance) สำหรับการเยียวยาของมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” จากทางรัฐบาลครั้งนี้ จะเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน รวมเงินที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับรวมทั้งหมด 15,000 บาท สำหรับการขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน นั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2563 ได้มีการออกมาคาดการณ์เอาไว้ ว่าจะมีผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียน ขอรับเงิน 5,000 จากมาตรการ ...

Read More »