Tag Archives: Chula COVID-19 Strip Test

Strip Test บริการตรวจ โควิด-19 จากจุฬาฯ รู้ผลภายใน 15 นาที

โควิด-19" Strip Test

มหาลัยจุฬาลงกรณ์ พัฒนาชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test สำเร็จ ข่าวล่าสุดจากทางด้านมหาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้ออกมาพัฒนา ที่ตรวจวัดผล เพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือ ไม่ด้วยวิธีการตรวจ ที่ง่ายและ สะดวกมากๆ ด้วยการใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น สำหรับชุดตรวจนี้ จะพร้อมให้บริการกับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งถูกตั้งเป็นศูนย์รับมือ และ วินิฉัยโควิด-19 Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบ ที่ถูกคิดค้นโดย อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการทดสอบที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือ Serology Test ซึ่งถ้าแปลเป็าภาษาบ้านๆก็คือ การตรวจหาแอนติบอดี ในเลือด ซีรัม หรือ พลาสมา ซึ่งการตรวจนั้นจะใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจได้ที่จุดให้บริการผู้ป่วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยง โควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ ...

Read More »