ข่าวดีสำหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทาง ไป เมียนมาร์

ข่าวดีมาก สำหรับคนที่คิดจะไปเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่าน มาได้มีการจัดการประชุม ที่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้มีมติให้ นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ สามารถเดินทางไปเที่ยวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แบบสบายๆ และ ยังชิลมากขึ้นอีกด้วย เพราะว่าการลงนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการลงนามให้ยกเว้น การตรวจลงตรา หรือ การตรวจวีซ่า สำหรับผู้ที่ ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อนุญาตให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง ของแต่ละฝ่ายสามารถเดินทาง เข้าประเทศ และ พำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นี้ แต่การเดินทางไปที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นั้นจะต้องโดยสารทางอากาศเท่านั้น

About Ordinary-Man

Check Also

ขั้นตอนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน.com

เช็คด่วนขั้นตอนในการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มแล้ว วันนี้วันที่คนไทยหลายๆคนรอคอยกับมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ้งเป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศครั้งนี้ จะมีระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ...

CLOSE
CLOSE