ประกาศจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการระบาดในประเทศไทย ระดับ 3

เรื่องการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จากการประกาศ ของกรมการปกครอง ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาย้ำชัดๆ และ ย้ำเน้นๆอีกครั้ง ว่าการระบาดของไทยไทยตอนนี้ ยังอยู่ในระยะที่ 2 นั่นก็คือ มีการระบาดในประเทศในวงจำกัด และ สามารถสือสวน และ สอบสวนหาแหล่ต้นตอได้ ส่วนการแจ้งเตือน ที่เป็นระดับ 3 นั้น คือให้หลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

สำหรับข้อมูลที่ กรมการปกครองส่งมาแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในแต่ละจังหวัดนั้น จะเป็นแนวทางปฎิบัติต่างๆ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  1. แนวทางปฎิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานในการออกหนังสือผ่านแดน
  2. เอกสาร QR-Code สำหรับดาวโหลด ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งในขณะนี้ การแพร่ระบาดในประเทศไทย ของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และ ได้ยกระดับการแจ้งเตือน การระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 เป็นระดับ 3 คือ ให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

กรมการปกครองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการประชาชน ในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีความปลอดภัย และ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครองได้ทำแนวทางปฎิบัติในการป้องกัน และ ควบคุมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoronaVirus Disease 2019) และ ทำการรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสดังกล่าว ตามลิสด้านล่าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อการประเมินความเสี่ยงของตนเอง และ บุคคลรอบข้าง

  • วิธีการดูแลตัวเอง และ คนใกล้ชิด
  • การใช้หน้ากากอนามัย วิธีใส่ให้ถูกต้อ
  • วิธีการถูมือด้วยแอลกอฮอล์
  • วิธีการดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา
  • การจัดการภายในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา
  • ลดความเสี่ยง ในการแพร่เชื้อ COVID-19 ด้วยการทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วม

About Ordinary-Man

Check Also

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคืออะไร

เราชนะกลุ่มพิเศษ คืออะไร ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

เปิดเงื่อนไข กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติม อัพเดทโครงการเราชนะล่าสุด ได้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มพิเศษ สำหรับกลุ่มพิเศษ ที่ทางโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมล่าสุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ...