ข่าวสาร

รวบรวมข่าวสารที่กำลังเป็นที่ ฮอตฮิต อยู่ตอนนี้

เราชนะกลุ่มพิเศษ คืออะไร ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคืออะไร

เปิดเงื่อนไข กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติม อัพเดทโครงการเราชนะล่าสุด ได้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มพิเศษ สำหรับกลุ่มพิเศษ ที่ทางโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมล่าสุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการทุพพลภาพ เป็นต้น ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเราชนะได้ และเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสามารถใช้สิทธิผ่านการใช้จ่ายด้วยแอปเป๋าตังได้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ออกมาบอกถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ และประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน ก็ไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะด้วยตนเองได้ สำหรับจุดรับลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยที่มีทั้งหมด 1,894 แห่งทั่วประเทศ และ มีจุดรับลงทะเบียน 3,500 แห่ง เช่นที่สาขา หรือจุดบริการ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานสรรพากรพื้นที่, หน่วยรับลงทะเบียนเครื่องที่ของกระทรวงการมหาดไทย และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เว็บไซต์เราชนะ เปิดปุ่มลงทะเบียน สำหรับกลุ่มพิเศษ สำหรับปุ่มใหม่ล่าสุดบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะเป็นปุ่มสีแดงที่ใช้ชื่อว่า “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ความจริงแล้วปุ่มนี้ถูกเปิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานสำหรับการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ภาคประชาชนที่สามารถเข้าใช้งานในการลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ลูกหลาน, ญาติพี่น้องสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มาลงทะเบียนแทนได้โดยขั้นตอนคล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะทั่วไป แต่จะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล, ...

Read More »

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน.com

ขั้นตอนลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน

เช็คด่วนขั้นตอนในการลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มแล้ว วันนี้วันที่คนไทยหลายๆคนรอคอยกับมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ้งเป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศครั้งนี้ จะมีระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และ ไปจบลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นชื่อใหม่ ซึ่งก่อนหน้าจะใช้ชื่อโครงการว่า “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ถูกยุบรวมให้เป็นชื่อเดียวนั่นก็คือ เราเที่ยวด้วยกันประชาชนคนไทย สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ไป จากการตรวจสอบล่าสุด เพราะว่าหลายๆคนกังวลวัน เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จะล่มหรือไม่ เนื่องจากมีประชาชนคนไทย ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และ เข้าไปลงทะเบียนกันหลายล้านคน จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ไม่ล่มสามารถลงทะเบียนได้สบายมากๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราเที่ยวด้วยกันนั้น จะมีโครงการย่อยอยู่ในมาตรการนี้ 3 รายการด้วยกัน ได้แก่ ส่วนลดค่าที่พัก 40% รับส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง หรือ ต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 ห้อง ...

Read More »

พ.ร.บ. คู่ชีวิต รักร่วมเพศ จดทะเบียนสมรสได้

ลงมติเห็นชอบ พ.ร.บ. คู่ชีวิต

ครม. ไฟเขียว ออก พ.ร.บ. คู่ชีวิต เพื่อคุ้มครองกลุ่มรักร่วมเพศ ข่าวดีสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศ เนื่องจาก ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตขึ้นมา เพื่อคุ้มครองกล่มหลากหลายทางเพศ ให้สามารถจดทะเบียนสมรส และ แต่งงาน รวมไปถึงการมีบุตรบุญธรรมได้ เพื่อเป็นการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียวกันในสัมคม ทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำการตรวจพิจารณา พ.ร.บ. สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม และ เป็นธรรม โดยไม่ให้เลือกปฎิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ทั้งหมด 9 ข้อ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สาระสำคัญ พ.ร.บ. คู่ชีวิต คู่ชีวิต หมายความถึง บุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน โดยกำเนิด และ ได้จดทะเบียนคู่ชีวิต ตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน และ ครอบครัว มีอำนาจพิเศษ พิพากษาคดี ตาม พ.ร.บ. นี้ สามารถสดทะเบียนคู่ชีวิต โดยจะทำได้ ...

Read More »

ลดราคารับหน้าร้อนจากทาง เอเชียบุ๊ค ลดทั้งเว็บ

Summer Sale จาก Asia Books

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ ตอนนี้ต้องที่ เอเชียบุ๊คแจกส่วนลด รับ Summer 25% Off ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยของเราจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องๆ แต่อยากจะแนะนำให้คนไทยอย่าเพิ่งไว้วางใจ เนื่องจากการแพร่ระบาดอาจจะกลับมาระลอก 2 เหมือนกับที่ประเทศจีนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ แถมระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสในระลอกที่ 2 นั้นยังใช้เวลาฟักตัวยาวนานกว่าการระบาดครั้งแรกอีกด้วย เลยอยากจะแนะนำให้คนไทย “การ์ดอย่าตก” ออกไปไหนมาไหนต้องมีหน้ากากอนามัย ไม่ก็หน้ากากผ้าเสมอ แล้วสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือทำมือของคุณให้สะอาด ผ่านการทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มือของเรานั้นจะไปจับโดนเชื้อโรค หรือ เชื้อไวรัสที่มันสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายๆเลย ช่วงนี้ใครที่กำลังเบื่อๆ อยากหาหนังสือมาอ่านฆ่าเวลา แนะนำให้เข้าไปสั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Asia Books เพราะว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์กำลังมีโปรโมชั่นพิเศษ รับหน้าร้อนแบบนี้ ให้คนไทยได้สั่งซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ ในราคาลดสุดพิเศษ ลดราคาหนังมากที่สุด สำหรับโปรโมชั่นจากทางเว็บไซต์เอเชียบุ๊ค ที่ตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่น ลดราคาทั้งเว็บไซต์ ลดราคาหนังสือทุกเล่มที่เข้าร่วมรายการสูงสุด 25% off โปรโมชั่นรับซัมเมอร์นี้ เปิดให้คุณคนไทย สามารถสั่งซื้อหนังสือ ในราคาลดพิเศษลดทั้งเว็บไซต์ เพียงแค่ 2 วันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น ใครที่เป็นแฟนหนังสือ หรือ รักในการอ่านหนังสือ ต้องไม่พลาดที่จะหาซื้อหนังสือตุนเอาไว้เวลาที่คุณต้องอยู่บ้าน หรือ มีเวลาว่างเยอะๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ สำหรับโปรโมชั่นพิเศษครั้งนี้ ...

Read More »

ลงมติผ่อนปรนเฟส 2 เปิดห้าง ลดเวลาเคอร์ฟิว

บค. มีมติคลายล็อกเฟส 2 เปิดห้าง-ลดเวลาเคอร์ฟิว

ประกาศจากทาง ศบค. เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรน เฟส 2 มติจากทางศูรน์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการประชุมของ ศคบ. มีมติเห็นชอบ ในการผ่อนปรนกิจการ และ กิจกรรม ในระยะที่ 2 รวมไปถึง มาตรการผ่อนคลายของการประกาศเคอร์ฟิว จากเวลาเดิม ที่ห้างออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 ไปจนถึง 4.00 น. เป็นเวลา 23.00 ไปจนถึง 4.00 น. 3 กลุ่มกิจกรรม และ 10 ธุรกิจ ที่ได้รับการผ่อนปรน ในระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 กลุ่มกิจการ และ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และ การใช้ชีวิตประจำวัน กลุ่ม ก. การจำหน่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม ในภัตตาคาร, สวนอาหาร และ ศูนย์อาหาร, โรงอาหาร, ร้านอาหาร, ร้านเครื่องดื่ม, ขนมหวาน และ ไอศกรีม ในอาคารสำนักงาน ...

Read More »

เปิดยื่นทบทวนสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนที่ยกเลิกลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ

ยื่นทบสวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ววันนี้ มาตรการแจกเงินเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เจ้าของกิจการหลายๆเจ้าถึงกับต้องปิดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการที่คนไทยต้องกักตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขายของไม่ได้ ทำให้รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ด้วยการแจกเงินสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเท่านั้น การแจกเงินเยียวยาจะแจกทั้งหมด 3 เดือนด้วยกันสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทผ่านบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ สำหรับคนไทยที่ได้ลงทะเบียน ไปแล้วและกดยกเลิกการลงทะเบียน “โดยไม่ตั้งใจ” สามารถเข้าไปกดยื่นทบทวนสิทธิซึ่งเป็นปุ่มสีม่วงที่อยู่บนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือ ผู้ที่ยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเท่านั้น) โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้กดปุ่มยกเลิกโดยไม่ตั้งใจ หรือ เข้าใจผิด สามารถยื่นให้กับระบบทบทวนสิทธิได้อีกครั้งหนึ่ง ใครที่ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองของระบบ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ เพื่อยื่นเรื่องได้เช่นเดียวกัน การยื่นเรื่องนั้นสามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 ของทุกวัน ขั้นตอนในการขอยื่นทบทวนสิทธิ์  เข้าไปที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com  กดเลือกเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ์ กรอกรายละเอียดในการยื่นทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วัน เดือน ปี กดยืนยันการยื่นทบทวนสิทธิ์ สำหรับการจ่ายเงิน จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน นั้นคาดว่าจะมีคนไทยราวๆ 16 ล้านคนที่ได้รับเงินเยียวยา ...

Read More »

Strip Test บริการตรวจ โควิด-19 จากจุฬาฯ รู้ผลภายใน 15 นาที

โควิด-19" Strip Test

มหาลัยจุฬาลงกรณ์ พัฒนาชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test สำเร็จ ข่าวล่าสุดจากทางด้านมหาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้ออกมาพัฒนา ที่ตรวจวัดผล เพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือ ไม่ด้วยวิธีการตรวจ ที่ง่ายและ สะดวกมากๆ ด้วยการใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น สำหรับชุดตรวจนี้ จะพร้อมให้บริการกับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งถูกตั้งเป็นศูนย์รับมือ และ วินิฉัยโควิด-19 Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบ ที่ถูกคิดค้นโดย อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการทดสอบที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือ Serology Test ซึ่งถ้าแปลเป็าภาษาบ้านๆก็คือ การตรวจหาแอนติบอดี ในเลือด ซีรัม หรือ พลาสมา ซึ่งการตรวจนั้นจะใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจได้ที่จุดให้บริการผู้ป่วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยง โควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ ...

Read More »

เราไม่ทิ้งกัน ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

ขั้นตอนในการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับ 5000 บาท

มาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด-19 บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ ที่คนไทยเรียกกันว่า โควิด-19 ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยของเรา “ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบ” จากการแพร่ระบาดครั้งนี้ มีหลายๆกิจการถึงกับต้องปิด หลายๆบริษัทถึงกับต้องให้พนักงานลาออก หรือ ไม่ลาแบบไม่จ่ายเงิน (Leave without pay) หลายธุรกิจขาดทุนย่อยยับ จากวิกฤตดังกล่าว ทำให้ทางรัฐบาล มีมาตรการออกมาเพื่อเยียวยา ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม ด้วยการแจกเงินเพื่อเยียวยาบุคคลเหล่านี้ ซึ่งบุคคลที่เข้าเกณฑ์ ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้นั้น จะมี แรงงาน, ลูกจ้างชั่วคราว (Part Time Job) และ อาชีพอิสระ (Freelance) สำหรับการเยียวยาของมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” จากทางรัฐบาลครั้งนี้ จะเยียวยาเป็นเวลา 3 เดือน รวมเงินที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับรวมทั้งหมด 15,000 บาท สำหรับการขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน นั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2563 ได้มีการออกมาคาดการณ์เอาไว้ ว่าจะมีผู้ที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียน ขอรับเงิน 5,000 จากมาตรการ ...

Read More »

Work from Home ทำงานที่บ้านสู้ไวรัส

WFH ทำงานที่บ้าน

ปรับตัวให้ชินกับการ ทำงานที่บ้าน ในช่วงวิกฤตไวรัสระบาด หลายๆออฟฟิศในกรุงทเทพฯ ตอนนี้มีการปรับตัวกันแบบเห็นได้ชัดเจนเลย คือมีมาตรการออกมาให้พนักงาน สามารถเลือกทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ได้ เป็นมาตรการที่ตอบสนองกับทางภาครัฐบาล เพื่อลดการสัมผส และ แพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่สถานการณ์ของประเทศไทย ตอนนี้กำลังน่าเป็นห่วงมากๆ มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 33% ใน 1 วัน สำหรับพนักงานหลายๆคน ที่บริษัทอนุญาตให้เราสามารถเลือกทำงานที่บ้านได้ หลายๆคนอาจจะดีใจ เนื่องจากไม่ต้องออกไปรับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เมื่อเวลาเราเดินทางไปทำงานที่บริษัทนั่นเอง แถมยังไม่ต้องออกไปเจอกับ สภาพรถติดของทุกๆวันอีกด้วย เหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลาไปตอนปิดเทอมสมัยเรียนอีกครั้ง เพราะว่าตอนนี้บนท้องถนน รถโล่งมากๆ เนื่องจากหลายๆร้านค้า หลายๆบริษัทปิด ให้พนักงานทำงานที่บ้านนั่นเอง คนที่บริษัทเปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานที่บ้าน คุณต้องมีวินัยในการทำงานในระดับนึงเลย อย่ามัวแต่ นั่งดูซีรี่ย์ผ่าน Netflix, กินขนม, อัพเดทข่าวใน Social จนลืมทำงานไปหละ ไม่งั้นตายแน่ๆ KPI ไม่ถึงเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะจ๊ะ เราไปเช็คกันดีว่า ว่าการ WFH หรือ Work from home ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพ ทำงานอยู่ที่บ้าน ก็ได้งานเหมือนกับอยู่ Office ...

Read More »

ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทาง เราต้องเตรียมตัวยังไงให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ข้อควรปฎิบัติ ถ้าหากเราต้องเดินทาง

ถ้าเราต้องเดินทาง เราจะต้องป้องกันตัวอย่างไร? เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปทั่วโลก และ ในประเทศไทยของเราเอง คนติดเชื้อก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดปาเข้าไป 300 กว่ารายแล้ว แถมตอนนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังทำให้คนไทยหลายๆคนกังวลจนต้องหาที่ เปรียบเทียบประกัน COVID-19 กันเยอะมากๆ โดยเฉพาะคนที่ยังต้องเดินทางไปทำงาน ที่ต้องเสี่ยงกับการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS, รถไฟใต้ดิน MRT ฯลฯ รวมไปถึงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก อย่างห้างสรรพสินค้าต่างๆ และ ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต่างจังหวัด เราจะต้องทำยังไง กับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ในขณะนี้? สิ่งที่เราจะต้องเตรียมถ้าหากว่า เราจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในช่วง COVID-19 ระบาด เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ สำหรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั้นต้องมีปริมาณแอลกอออล์ อย่างน้อย 70% แนะนำให้ทำการล้างมือบ่อยๆ และ ที่สำคัญ ไม่ควรเอามือไปขยี้ตา จับจมูก หรือ สัมผัสใบหน้า เนื่องจากการทำเช่นนี้จะมีความเสี่ยงในการที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย สิ่งที่ต้องทำความสะอาดเสมอๆเลย นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือ และ กระเป๋าสตางค์ของเรานั่นเอง ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคชั้นดีเลยหละ ไม่ควรจับสิ่งของต่างๆถ้าไม่จำเป็น ...

Read More »