ประกาศจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ประกาศจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องการแพร่ระบาดของ COVIT-19

ประกาศ เรื่องการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่ได้ปรากฎรายงานข่าว เกี่ยวการแพร่ระบาดของโรคปดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเกาหลีใต้อย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และ ล่าสุด ได้มีผู้ที่ติดเชื้อในเกาหลีใต้แล้ว รวมทั้งหมด 156 ราย โดยเฉพาะในเมืองแทกู และ พื้นที่โดยรอบจังหวัด คยองซังเหนือ พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 111 ราย อัพเดทสถานการณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศเตือนชาวไทย ในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่าน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือ มีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมันระวัดดูแล รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะสาด ใช้ช้อนกลาง สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือ มีไข้ หรือ มีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ หรือว่าสงสัยว่ามีบุคคลในครอบครัวของท่านติดเชื้อดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจทันที หากพบกรณี การเจ็บป่วยต้องสงสัย ให้ติดต่อกรมควบคุมโรค สาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี ที่เปิดบริการให้คำปรึกษา และ ช่วยเหลือกรณีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย เฉพาะวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

เมื่อเดินทางไปยังสถานพยาบาล หรือ หน่วยงานทางการแพทย์ ขอให้ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก และ จมูก หากมีเหตุจำเป็นสามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯได้ที่หมายเลข hotline +82 10 6747 0095 รวมทั้งขอให้โปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางการของรัฐบาลเกาหลี จำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

cr: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul

 

 

About Ordinary-Man

Check Also

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคืออะไร

เราชนะกลุ่มพิเศษ คืออะไร ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

เปิดเงื่อนไข กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติม อัพเดทโครงการเราชนะล่าสุด ได้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มพิเศษ สำหรับกลุ่มพิเศษ ที่ทางโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมล่าสุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ...