ประกาศปิดบริการชั่วคราว Tokyo Disneyland

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประกาศ หยุดบริการชั่วคราว เนื่องจาก COVID-19

ปิดสวนสนุกชั่วคราว สวนสนุก Tokyo Disneyland/Tokyo DisneySea

ประกาศอย่างเป็นทางการจากสวนสนุก Tokyo Disneyland/Tokyo DisneySea ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 นี้ ทางสวนสนุกทั้ง 2 แห่ง จะขอหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2020 เพื่อเป็นการลดการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังระบาดในญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางสวนสนุก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะทำการเปิดให้บริการภายในวันไหน ซึ่งวันที่จะแจ้งให้ทราบ จะเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2020 ในเดือนหน้านี้ ตั๋วที่ถูกซื้อไว้ ระหว่างที่สวนสนุกปิดให้บริการชั่วคราว (29 กุมภาพันธ์ 2020 – 15 มีนาคม 2020)

สำหรับตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ตั๋วโตเกียว ดิสนีย์ซี ที่ถูกซื้อไปแล้ว

  • ตั๋วที่มีกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2020
  • ตั๋วที่มีอายุระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2020
  • Campus Day Passport ระยะเวลาที่ระบุ ตั้งแต่ 6 มกราคม 2020 ถึง 16 มีนาคม 2020
  • Sunks Festival สำหรับบริษัท ระยะเวลา 6 มกราคม 2020 – 19 มีนาคม 2020
  • หากว่าคุณมีหนังสือเดินทาง ประจำปี คุณจะได้รับการแจ้งเตือน แยกต่างหากในวันที่ 13 มีนาคม 2563 บนเว็บไซต์ https://www.tokyodisneyresort.jp

หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนตั๋วหรือรับเงินคืนล่วงหน้าโปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มเว็บพิเศษตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2020

About Ordinary-Man

Check Also

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคืออะไร

เราชนะกลุ่มพิเศษ คืออะไร ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

เปิดเงื่อนไข กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติม อัพเดทโครงการเราชนะล่าสุด ได้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มพิเศษ สำหรับกลุ่มพิเศษ ที่ทางโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมล่าสุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ...