โควิด-19" Strip Test

Strip Test บริการตรวจ โควิด-19 จากจุฬาฯ รู้ผลภายใน 15 นาที

มหาลัยจุฬาลงกรณ์ พัฒนาชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test สำเร็จ

ข่าวล่าสุดจากทางด้านมหาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้ออกมาพัฒนา ที่ตรวจวัดผล เพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือ ไม่ด้วยวิธีการตรวจ ที่ง่ายและ สะดวกมากๆ ด้วยการใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น สำหรับชุดตรวจนี้ จะพร้อมให้บริการกับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งถูกตั้งเป็นศูนย์รับมือ และ วินิฉัยโควิด-19

Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบ ที่ถูกคิดค้นโดย อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นการทดสอบที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือ Serology Test ซึ่งถ้าแปลเป็าภาษาบ้านๆก็คือ การตรวจหาแอนติบอดี ในเลือด ซีรัม หรือ พลาสมา ซึ่งการตรวจนั้นจะใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อคัดกรองเบื้องต้น สามารถตรวจได้ที่จุดให้บริการผู้ป่วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าไปตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยง โควิด-19 ก่อนเข้ารับบริการ

ผู้ที่สนใจ จะเข้าไปรับการตรวจ Chula COVID-19 Strip Test สามารถเริ่มต้นได้จากการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://covid19.thaitechstartup.org เพื่อทำการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ และ ถ้าหากมีความเสี่ยงมาก หรือ ปานกลาง จะได้รับการแจ้งนัดหมาย ให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฯ ซึ่งจะมีการจัดลำดับในการให้บริการ และ วิธีในการเข้ามารับบริการ อย่างปลอดภัย ตามมาตรการ Social Distancing รวมไปถึงมีระบบรองรับในการให้คำปรึกษาในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็น Positive คือติดเชื้อ

สำหรับการใช้ Chula COVID-19 Strip Test เป็นการตรวจเพื่อแบ่งเบา แต่ไม่ใช่การตรวจเพื่อนำมาทดแทน การตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีมาตรฐาน ทางจุฬาฯ หวังวาชุดทดสอบนี้ จะช่วยแบ่งเบาจำนวนคนไข้ ที่ต้องมารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลจำนวนมาก และ ถ้ามีผลเลือดเป็น Negative และ ไม่มีความเสี่ยง ก็จะได้รับคะแนะนำให้ปฎิบัติตนที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

About Ordinary-Man

Check Also

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษคืออะไร

เราชนะกลุ่มพิเศษ คืออะไร ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง

เปิดเงื่อนไข กลุ่มพิเศษ ลงทะเบียนเราชนะเพิ่มเติม อัพเดทโครงการเราชนะล่าสุด ได้มีการเปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นั่นก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือ กลุ่มพิเศษ สำหรับกลุ่มพิเศษ ที่ทางโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมล่าสุด เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ...